BAN QUẢN LÝ

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY
 
BAN QUẢN LÝ CÔNG TY

TỔNG GIÁM ÐỐC
PHẠM VĂN HƯỞNG
 
Ngày sinh : 30/10/1984
Email: ceo@saigonshipdanang.com
Chuyên ngành: Cử nhân tài chính.


KẾ TOÁN TRƯỞNG
ĐẶNG THANH HƯNG
 
Ngày sinh : 05/02/1967
Email : acc-mng@saigonshipdanang.com
Phone : 0905635752
Trình độ chuyên môn :
·Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh.
·Chứng nhận Kế toán Trưởng.

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - NHÂN SỰ
 
HUỲNH THỊ HƯƠNG
 
Ngày sinh : 01/07/1976
Phone : 0915550501
Trình độ chuyên môn :
·Cử nhân kinh tế.

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH - VẬN TẢI

NGÔ THẾ KHIÊM

Ngày sinh : 20/08/1985
Email : trucking-mng@saigonshipdanang.com
Phone : 0905698068
Trình độ chuyên môn :
·Cử nhân quản trị kinh doanh.

 
TRƯỞNG PHÒNG TRUNG TÂM KHO VẬN

HỒ QUYẾT THẮNG
 
Ngày sinh : 17/09/1965
Phone : 0935647677
Trình độ chuyên môn :
·Kĩ sư điện
·Chuyên viên dịch vụ logistics


 


TRƯỞNG PHÒNG ĐẠI LÝ - GIAO NHẬN
HOÀNG NHƯ THÁI HẰNG
         

Ngày sinh : 15/06/1987
Phone : 0935761246
Trình độ chuyên môn :
·Cử nhân kinh tế
·Chuyên viên nghiệp vụ đại lý Hải Quan
Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349/ 3937768  -  Fax : 0236.3937769
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com