TRỤ SỞ VĂN PHÒNGCÔNG TY CỔ PHẦN SAIGONSHIP ĐÀ NẴNG
 
Trụ sở chính:
Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Việt Nam
Tel: +84 (236) 3937768, Fax: +84 (236) 3937769
Email: info@saigonshipdanang.com 
MST : 0401358956
Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com