GIẤY PHÉP

GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH
         
 
GIẤY PHÉP VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
         
                                                                         

GIẤY PHÉP VẬN TẢI QUỐC TẾ LÀO

                                                                           

 

 

 


 
 
Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com