DỰ ÁN

DỰ ÁN 09/2012
Dự án vận chuyển thiết bị nặng cho Công ty đầu tư phát triển Viêng Chăn
Từ thủ đô Viêng Chăn, Lào về thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
 
Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com