DỰ ÁN

Dự án thủy điện Alin B1 (năm 2018)
Dự án thủy điện Alin B1 - Huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế, kiện hàng 60 tấn do Phòng Kinh doanh - Vận tải thực hiện (năm 2018)Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com