News

Hội nghị người lao động và liên hoan cuối năm Công ty cổ phần Saigonship Đà Nẵng.

Vào ngày 18/01/2019, Công ty Cp Saigonship Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị người lao động – Tiệc liên hoan cuối năm cho toàn bộ Cán bộ nhân viên trong công ty nhằm tổng kết hoạt động kinh doanh trong năm 2018.

Tại hội nghị này, mọi người cùng ngồi với nhau, cùng đánh giá và nhìn lại toàn bộ quá trình hoạt động trong một năm vừa qua đồng thời đề ra những kế hoạch cho năm 2019.

Mặc dù có nhiều khó khăn thách thức nhưng bằng sự nỗ lực và cố gắng, tập thể cán bộ công nhân viên đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch đề ra năm 2018, vượt 20% về doanh thu so với kế hoạch.

Trong buổi tiệc có mời những đối tác quan trọng và than thiết với công ty trong những năm qua, cùng với sự góp mặt của các nhân viên cũ về chung vui với Công ty.

Rất mong toàn thể cán bộ công nhân viên trong thời gian đến cùng nhau cố gắng đạt mục tiêu năm 2019.

Một số hình ảnh.
Victori hotel danang
   Lot B 1- 6 Tho Quang Sea Products Services Industrial Zone, Son Tra District, Danang city, Vietnam
 0236.3943349/ 3937768 -  0236.3937769
  info@saigonshipdanang.com       www.saigonshipdanang.com