Tin tức

Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Sơn Trà và Ban quản lý Khu Công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng
Nhằm tôn vinh, khen thưởng những doanh nghiệp đã có thành tích đóng góp nổi bật năm 2017 nhân dịp kỷ niệm ngày doanh nhân Việt Nam 13/10/2017, Chủ tịch ủy ban nhân dân Quận Sơn Trà và Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất đà nẵng đã tặng bằng khen cho Công ty Cổ phần Saigonship Đà Nẵng vì đã đạt thành tích tốt trong năm 2017 :
  • đã có thành tích hoạt động phát triển các Khu Công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2017
  • Đã thực hiện tốt chính sách pháp luật về thuế và Chế độ, chính sách đối với người lao động năm 2017
Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349/ 3937768  -  Fax : 0236.3937769
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com