Tin tức

Hội tháo Hệ thống kết nối thông tin
Mr. Tô văn Hiệp, CEO Cty Saigonship Danang, tham gia Hội thảo : " Hội tháo tham vấn vùng về tính khả thi của Hệ thống kết nối thông tin Vận tải các nước tiếu vùng Mekong" (Regional Consultation Workshop)

Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349/ 3937768  -  Fax : 0236.3937769
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com