Project

Dự án thủy điện Alin B1 (năm 2018)
Dự án thủy điện Alin B1 - Huyện Phong Điền - Tỉnh Thừa Thiên Huế, kiện hàng 60 tấn do Phòng Kinh doanh - Vận tải thực hiện (năm 2018)SAIGONSHIP DA NANG JOINT STOCK COMPANY
   Lot B 1- 6 Tho Quang Sea Products Services Industrial Zone, Son Tra District, Danang city, Vietnam
 0236.3943349
  info@saigonshipdanang.com       www.saigonshipdanang.com