DỰ ÁN

Dự án năm 12/2018
Tháng 12/2018, P.KD-VT phối hợp cùng các phòng chuyên môn khác thực hiện dự án vận chuyển lô hàng của Bộ quốc phòng sang nước bạn Lào.

Công Ty Cổ Phần Saigonship Đà Nẵng
Địa chỉ: Khu B1-6 KCN Dịch vụ Thủy sản Thọ Quang, Q. Sơn Trà, Đà Nẵng
Đại diện pháp nhân : Phạm Văn Hưởng - Tổng giám đốc  -  MST: 0401358956
Điện thoại : 0236.3943349 
Email : info@saigonshipdanang.com
Website : www.saigonshipdanang.com